valby.erhvervslokaler-koebenhavn.dk: Erhvervslokaler i Vigerslev Allé

Erhvervslokaler i Vigerslev Allé

Vigerslev Allé 1-288 Vejen strækker sig tværs igennem Valby hele vejen fra Vesterbro ved Vestre Kirkegård til Hvidovre. Gaden ligger Syd for Valby Langgade og den første kilometer løber de to så godt som parallelt hvorefter Valby Langgade går mod nord og Vigerslev Allé mod syd. På den nordlige side af alléen ligger der primært butikker og beboelse, mens der mod syd gerne ligger virksomheder og industri. Særligt omkring Gl. Køge Landevej som udgår fra Vigerslev Allé. Efter Vigerslev St. er der primært beboelse til begge sider.